+370 686 45666kelioiliuzija@gmail.com

VĮ "Regitra" klausimai / atsakymai

Pateikiame patikrinimo klausimų sąrašą, kuriuos dažniausiai užduoda VĮ Regitra egzaminuotojas prieš vairavimo egzaminą. Pasitikrinkite ar viską gerai žinote. 

 

A1, A2, A KATEGORIJA

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

Atsakymas: Parodyti kur yra tepalo lygio matuoklis arba langelis.

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

Atsakymas: Paaiškinti, kad variklis turi pabūti užgesintas keletą minučių. Motociklas turi stovėti vertikaliai (nepasviręs). Matuoklį nušluostyti, įstatyti, ištraukti. Tinkamas lygis yra tarp pažymėto minimumo ir maksimumo.

3. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Parodyti stabdžių skysčio bakelį.

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad važiuotumėte saugiai.

Atsakymas: Lygis turi būti tarp minimumo ir maksimumo peršviečiamame bakelyje arba per vidurį akutės rezervuare.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės būklę.

Atsakymas: Reikia patempti grandinę ant galinės žvaigždutės. Jei sugebame pamatyti daugiau nei pusę žvaigždutės dantuko, laikas keisti grandinę ir abi žvaigždutes. Tiksliau grandinės išsitempimas tikrinamas matuojant ilgį tarp nustatyto narelių skaičiaus. Narelių skaičius ir leistinas maksimalus ilgis parašytas motociklo instrukcijoje.

Sukant galinį ratą, grandinė turi tolygiai gulti ant žvaigždutės, visi grandinės nareliai laisvai judėti.

Tikrinamas grandinės įtempimas- kiekvienam modeliui gali būti skirtingas.

Tikrinamas sutepimas, ritinėliai neturi blizgėti švariu metalu- ant jų turi būti tepalo plėvelė.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

Atsakymas: Oro slėgis tikrinamas manometru ir palyginamas su gamintojo rekomenduota reikšme.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad važiuotumėte saugiai.

Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Matuojama centriniame plote ¾ padangos pločio. Leistinas minimalus gylis 0,8.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Atsakymas: Padangos neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos, protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną, padangos nusidėvėjimas tolygus.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Atsakymas: Surasti ir parodyti kur įjungiama avarinė šviesos signalizacija, jei toks jungiklis yra. Vizualiai patikrinti žibintus.

10. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai.

Atsakymas: Motociklą pastumti ir nuspausti stabdžius. Stabdžių rankenėlė neturi pasiekti vairo. Stabdžio pedalo ir rankenėlės eiga neturi būti per minkšta. Taip pat reikia apžiūrėti ar nesusidėvėjusios stabdžių kaladėlės bei ar nepažeisti (neįlinkę, neįtrūkę), švarūs stabdžių diskai. Patikrinti ar nekliba stabdžių suportai.

11. Parodykite, kaip tikrinsite, ar laisvai juda vairas.

Atsakymas: Vairas turi suktis lengvai, bet neklibėti ir nestrigti visoje eigoje. Sukant vairą neturi trukdyti elektros laidai ar troseliai, vamzdeliai. Verta paminėti, kad tikrinams ir vairo atraminio guolio užveržimas- būtent čia neturi būti klibėjimo.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai, ar atšvaitai yra švarūs.

Atsakymas: Įjungti žibintus, vizualiai patikrinti. Stabdžių žibintus patikrinti paspaudus stabdį ir ranką pridėjus prie žibinto.

13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Atsakymas: Surasti ir patikrinti garso signalą.

14. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Atsakymas: Įjungti ir apžiūrėti posūkio signalus. Žinoti, kad padidėjęs mirksėjimo dažnis reiškia perdegusią lemputę. 

 

B, BE KATEGORIJA

NEPAMIRŠKITE: jei egzamino metu reikės atidaryti variklio gaubtą, tai turi atlikti egzaminuotojas. Prieš atidarant gaubtą, variklis turi būti užgesintas.

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje?

Atsakymas: Atidarius variklio gaubtą, variklio skyriuje pamatysite ryškiaspalvę matuoklę.

2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.

Atsakymas: Prieš užvedant, esant šaltam automobilio varikliui, automobiliui stovint lygioje vietoje, ištraukiate variklio alyvos matuoklę, ją nuvalote, vėl įstatote, po to vėl ištraukiate ir variklio alyvos matuoklėje matote, kad variklio alyvos nebūtų daugiau MAX. žymos ir mažiau MIN. žymos.

3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Atsakymas: Sukant vairą neužvestam automobiliui, vairas sukasi sunkiai. Užvedus automobilį vairas sukasi lengvai. Jei tiek neužvestam, tiek užvestam automobiliui vairas sukasi sunkiai, tuomet arba vairo stiprintuvo nėra automobilyje arba jis sugedęs.

4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Atsakymas: Po variklio gaubtu randasi aušinimo skysčio išsiplėtimo talpa.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Atsakymas: Aušinimo skysčio išsiplėtimo talpoje rasite matuoklę, kurioje bus žymos MIN. ir MAX. Arba ant aušinimo skysčio išsiplėtimo talpoje bus žymos MIN. ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX. ir mažiau nei MIN.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.

Atsakymas: Po 3-4 trakštelėjimų įjungiate stovėjimo (rankinį) stabdį. Įjungę pirmąją pavarą bandote lėtai pajudėti iš vietos. Jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą, tuomet stovėjimo stabdys veikia.

7. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

Atsakymas: Langų plovimo skysčio talpa yra po variklio gaubtu. Ant talpos dangtelio matosi pavaizduota vandens srovė bėganti ant stiklo.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Atsakymas: Žymos MIN. ir MAX. gali būti ant langų plovimo skysčio talpos arba joje įstatyta matuoklė. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jei nėra signalinės lemputės, matuoklės ar žymų ant talpos, tai tikriname apžvalgos būdu, purkšdami langų plovimo skystį ant langų ir žiūrime bėgančio skysčio srovės stiprumą. Jei stipri srovė - skysčio pakanka, jei silpna - reikia pripilti. Jei skystis nebėga - arba nėra skysčio arba neveikia purškimo sistema.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.

Atsakymas: Paspaudus garso signalą turite jį išgirsti.

10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Atsakymas: Stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu, tiesiogiai prieš stabdžių paminą.

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: Stabdžių skysčio talpoje rasite matuoklę arba žymas MIN. ir MAX. rasite ant pačios talpos. Skysčio turėtų būt ne daugiau MAX. ir ne mažiau MIN.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Atsakymas: Pasukę užvedimo raktelį įjungiate degimą ir įjungiate posūkio signalą. Apžiūrint apžvalgos būdu turi degti visos, tos pusės posūkio lemputės. Taip tikrinama žiūrint į prietaisų skydelį. Jame matysite ritmingais tarpais mirksinčias žalias rodykles. Jei rodyklės ima mirksėt greit arba neritmingai, reiškia yra perdegusi kuri nors posūkio lemputė. Jei tai atsitinka vairuojant automobilį, tuomet atsidarote langą ir posūkio signalus rodote ranka, iki kol pašalinsite gedimą.

13. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Atsakymas: Ant stabdžių paminos uždedate sunkų daiktą (pvz. 2 kg. automobilinį gesintuvą) ir automobilio gale turite matyti degančius ryškius STOP žibintus.

14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.

Atsakymas: Esant neužvestam automobilio varikliui, kiekvieną kartą spaudžiant stabdžio paminą jos eiga sutrumpės trečdaliu. Jei kaskart spaudžiant stabdžio paminą ji spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai neveikia ir važiuoti negalima.

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Atsakymas: Šviesų jungimo rankenėlę sukame pagal laikrodžio rodyklę. Įjungiame gabaritines šviesas, paskui artimas šviesas, ir vėliau tolimas šviesas. Kas kart išlipę apžvalgos būdu apžiūrime. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.

16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.

Atsakymas: Lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atsidarė degalų pylimo dangtelį, arba kito modelio automobiliuose atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių statramsčio.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.

Atsakymas: Atsukę padangos ventilio dangtelį, įstatysite oro slėgio matuoklį (manometrą) paspausite jį ir palaikę kelias sekundes atleisite. Ir prietaiso skalėje matysite koks slėgis yra jūsų padangoje.

18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: Protektoriaus gylį galite išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3 mm. vasarą 1,6 mm.

19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.

Atsakymas: Tikrinama apžvalgos būdu, kad padangos būtų nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti vienodos padangos: aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo.

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.

Atsakymas: Tikrinama apžvalgos būdu. Įjungus avarinę šviesos signalizaciją apžiūrime kad vienu metu ritmingai mirksėtų visos posūkio signalo lemputės. Apie tai informuos ir prietaisų skydelyje degančios žalios spalvos rodyklės.

 

C1, C, D1, D KATEGORIJA

1. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

Atsakymas: Patikrinti ar durys pilnai uždarytos, nepersikreipusios, nesulūžę vyriai, patikrinti rankenas ir jų fiksatorius.

2. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

Atsakymas: Apeinant automobilį, pasiklausyti ar nesigirdi šnypštimo. Patikrinti ar nemažėja slėgis sistemoje išjungus variklį.

3. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti, pakraunant transporto priemonę.

Atsakymas: Krovinio svoris bei apkrova ant ašių turi neviršyti leistinų. Gabaritai neturi viršyti leistinų.

Atsižvelgti į svorio paskirstymą ant ašių, išdėstyti simetriškai, apačioje krauti sunkesnius krovinius, pritvirtinti, kad nejudėtų. Krovinys turi netrukdyti matomumui, neteršti aplinkos. Patikrinti ar padėklai patikimai apvynioti plėvele.

4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

Atsakymas: Apžiūrimi atšvaitai turi būti švarūs, nesuskilę, atspindėti šviesą.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklų būklę.

Atsakymas: Vizualiai patikrinti ar stiklai švarūs, nesuskilę, nesubraižyti, stiklo paketai neaprasoję.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

Atsakymas: Purvasaugiai turi būti nenutrūkę, neįplyšę.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgio padangose pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: Oro slėgis tikrinamas manometru ir palyginamas su gamintojo rekomenduota reikšme.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: Padangos protektorius turi indikatorius, parodančius koks yra minimalus leistinas gylis. Taip pat gylį galima pamatuoti slankmačiu arba specialiu įrankiu. Matuojama pagrindiniuose grioveliuose ¾ padangos pločio plote. Minimalus leistinas gylis yra 1mm.

9. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Atsakymas: Padangos neturi būti gumbuotos, įtrūkusios ar kitaip pažeistos, protektoriaus rašto gylis turi atitikti leistiną. Tarp ratų neturi būti įstrigusių daiktų. Padangų nudilimas tolygus. Minimalus leistinas protektoriaus gylis krovininiam automobiliui 1 mm, autobusui – 2 mm.

10. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

Atsakymas: Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Atsakymas: Kėbulas turi būti nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis stabdžių sistemoje yra tinkamas saugiai važiuoti.

Atsakymas: Patikrinti užvesto automobilio manometro parodymus. Įprastai slėgis sistemoje turi būti apie 125 psi (8,5 atmosferos).

Išjungus variklį paremti ratus, atleisti stovėjimo stabdį ir nuspaudus darbinį stabdį stebėdi ar slėgis nenukrenta daugiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobiliui arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginiui.

Įjungus degimą ir spaudant stabdžių pedalą išleisdinėti orą sistemoje ir stebėti ar suveikia kontrolinis signalas (lemputė) nukritus slėgiui iki 60 psi (4 atm).

Toliau išleidinėjant orą stebėti ar užsidaro stovėjimo stabdžio vožtuvas nukritus slėgiui iki 40 psi (2,7 atm).

13. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.

Atsakymas: Parodyti kur tikrinamas tepalo lygis.

14. Paaiškinkite, kaip nustatysite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.

Atsakymas: Užgesinus variklį palaukti keletą minučių, ištraukti matuoklį, nuvalyti, įkišti atgal, vėl ištraukti ir patikrinti ar tepalo žymė yra tarp minimumo ir maksimumo.

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės yra patikimai užsuktos.

Atsakymas: Raktu patikrinti ratų veržles, ypatingą dėmesį skiriant galiniams ratams, ypač pavažiavus po padangų keitimo.

16. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

Atsakymas: Tikrinama periodiškai servise. Vizualiai patikrinti ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį ar nėra pašalinių garsų.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai.

Atsakymas: Pasitelkti pagalbą ir pažiūrėti nuspaudus stabdžių pedalą arba pasinaudoti atspindžiu privažiavus prie sienos.

18. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.

Atsakymas: Surasti ir parodyti aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelį.

19. Paaiškinkite, kaip nustatysite, kad aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.

Atsakymas: Aušinimo skysčio lygis išsiplėtimo bakelyje turi būti tarp minimumo ir maksimumo atvėsus varikliui.

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.

Atsakymas: Perdegus vienam iš žibintų gali užsidegti kontrolinė lemputė . Paeiliui įjungti žibintus ir juos patikrinti.

21. Parodykite, kaip pakeisite mechaninio tachografo diską.

Atsakymas: Parodyti kaip pakeičiamas diskas arba kortelė.

22. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

Atsakymas: Įjungti valdymo pultą iš kabinos, tuomet valdyti aikštelę svirtelėmis arba mygtukais.

23. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.

Atsakymas: Esant užgesintam varikliui vairą nestipriai pasukti, laikyti, užvedus variklį, vairas lengvai pasisuka, nes suveikia stiprintuvas.

24. Parodykite, kaip patikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

Atsakymas: Įjungti posūkio signalus, patikrinti ar signalinė lemputė mirksi įprastu dažniu. Vizualiai patikrinti žibintus.

25. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).

Atsakymas: Surasti ir parodyti langų plovimo skysčio talpą.

26. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Atsakymas: Dažniausiai skysčio lygis matomas peršviečiamame bakelyje. Papildant pripilti iki viršaus.

27. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

Atsakymas: Patikrinamas pakaitinimo žvakių indikatorius (turi užgesti), manometras, tepalo lygis displėjuje (jei rodomas), kuro daviklis.

28. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

Atsakymas: Oro slėgis, tepalo slėgis, temperatūra, voltmetras, atkreipti dėmesį ar indikuojančios gedimą lemputės nedega.

 

C1E, CE, D1E, DE KATEGORIJA

1. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar kėbulo būklė yra tinkama saugiai važiuoti.

Atsakymas: Kėbulas turi būti nesurūdijęs, neišpuvęs, nesulūžęs, varžtai neatsisukę.

2. Parodykite, kaip pakeisite tachografo diską.

Atsakymas: Parodyti kaip keičiamas tachografo diskas arba kortelė.

3. Paaiškinkite, kaip valdysite pakėlimo aikštelę (tik transporto priemonėms su pakėlimo aikštele).

Atsakymas: Įjungti valdymo pultą iš kabinos, tuomet valdyti aikštelę svirtelėmis arba mygtukais.

4. Parodykite, kaip tikrinsite, ar ratų tvirtinimo veržlės patikimai užsuktos.

Atsakymas: Raktu patikrinti ratų veržles, ypatingą dėmesį skiriant galiniams ratams, žinoti, kad patikrinti ypač svarbu pavažiavus po ratų ar padangų keitimo.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite stiklo valytuvų būklę.

Atsakymas: Papurškus skysčio, valytuvas turi tolygiai ir švariai nuvalyti stiklą. Valytuvas neturi klibėti ant ašelės, tai reikštų nusidėvėjusią tvirtinimo vietą.

6. Parodykite, kaip tikrinsite, ar visos durys, įskaitant krovinių skyriaus, yra patikimai ir saugiai uždarytos.

Atsakymas: Patikrinti ar durys pilnai uždarytos, nepersikreipusios, nesulūžę vyriai, patikrinti rankenas ir jų fiksatorius.

7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite atšvaitų būklę.

Atsakymas: Apžiūrimi atšvaitai turi būti švarūs, nesuskilinėję, atspindėti šviesą.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite purvasaugių būklę.

Atsakymas: Purvasaugiai turi būti nenutrūkę, neįplyšę.

9. Paaiškinkite, kaip tikrinsite pakabos būklę.

Atsakymas: Tikrinama periodiškai servise. Vizualiai patikrinti ar nelūžusios spyruoklės arba lingės, nepažeistos oro pagalvės. Važiuojant reikia atkreipti dėmesį ar nėra pašalinių garsų.

10. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti prieš užvesdami variklį.

Atsakymas: Patikrinamas pakaitinimo žvakių indikatorius (turi užgesti), manometras, tepalo lygis displėjuje (jei rodomas), kuro daviklis.

11. Parodykite, kokių prietaisų rodmenis turite tikrinti užvedę variklį.

Atsakymas: Oro slėgis, tepalo slėgis, temperatūra, voltmetras, atkreipti dėmesį ar indikuojančios gedimą lemputės nedega.

12. Paaiškinkite, į ką būtina atsižvelgti pakraunant transporto priemonę.

Atsakymas: Krovinio svoris bei apkrova ant ašių turi neviršyti leistinų. Gabaritai neturi viršyti leistinų.

Atsižvelgti į svorio paskirstymą ant ašių, išdėstyti simetriškai, apačioje krauti sunkesnius krovinius, pritvirtinti, kad nejudėtų. Krovinys turi netrukdyti matomumui, neteršti aplinkos. Patikrinti ar padėklai patikimai apvynioti plėvele.

13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar oro sistemoje nėra nuotėkio.

Atsakymas: Apeinant automobilį, pasiklausyti ar nesigirdi šnypštimo. Išjungus variklį paremti ratus, atleisti stovėjimo stabdį ir nuspaudus darbinį stabdį stebėdi ar slėgis nenukrenta daugiau kaip 3 psi (0,2 atm) per minutę automobiliui arba 4 psi (0,3 atm) per minutę transporto priemonių junginiui.

Atsiliepimai

Mokiausi sioje mokykloje Lentvario filijale: veronika visalaika pasitinka su sypsena,padeda jei iskyla klausimu,vienu zodziu nuostabus zmogus,didelis aciu uz patarimus kurie nenuejo veltui.Vairavimo instruktoriui Liudvikui dekoju uz gera mokyma vairavimo pamokose,kol mokinausi nebuvo pasakyta nei vieno blogo zodzio,tik sypsena ir paruose egzaminam pilnai. viso to rezultatas:siandien islaikytas C kat praktikos egzaminas is pirmo karto,visiem patariu sia mokykla mokytojai yra superiniai :)

Daugiau atsiliepimų ›

Registracija

Norėdami užsiregistruoti į vairavimo kursus užpildykite šią formą.

Registruojantiems internetu galioja akcija.
Siųsti užklausą
Regitra